Oslavy narození Karla IV. na 1. lékařské fakultě


Autor: red.

Publikováno: 4. března 2016


K výročí 700. narození Karla IV. se vedle samotné Univerzity Karlovy přihlásily i jednotlivé její fakulty, které připravily zajímavé akce. Jednou z nich je i 1. lékařská fakulta UK v Praze, nesoucí tradici jedné ze čtyř základních fakult založených Karlem IV. již v roce 1348. V dubnu a květnu se může široká veřejnost těšit na odborný seminář a přednášku, karlovské slavnosti na Karlově náměstí a výstavu prezentují vývoj lékařství od dob Karla IV. po současnost.


Velká posluchárna Anatomického ústavu (foto: 1LF)
Velká posluchárna Anatomického ústavu (foto: 1LF)


První akcí bude seminář O životě a smrti Karla IV., který proběhne 21. dubna od 15.30 ve Velké posluchárně Anatomického ústavu (U Nemocnice 3, Praha 2). Na semináři pořádaném k 700. výročí Karlova narození se z úst těch nejpovolanějších dozvíte poutavá svědectví o životě a smrti Karla IV. Třeba o jeho osobnosti ve světle nejnovějších výzkumů, dědictví po předcích, osudovém poranění či o lékařsko-antropologické interpretaci nálezů jeho kosterních pozůstatků. Kapacita posluchárny je omezená, proto je vhodné se na přednášku včas registrovat na adrese: http://goo.gl/forms/0eOp6QS9Ea


Od 3. do 31. května se na Novoměstské radnici (Karlovo náměstí 1/23, Praha 2) uskuteční výstava Medicína od dob Karla IV. po současnost. Výstava se zaměří na rozvoj medicíny a lékařské fakulty od vlády lucemburské dynastie po dnešní dobu. Návštěvníci se budou moci podívat například na ukázky z dobových učebnic, prohlédnout si rozličné lékařské nástroje, které se dříve využívaly k léčbě nejrůznějších nemocí, nebo fotografie z historie 1. lékařské fakulty UK. Nebudou chybět také informace o vzniku a vývoji mnoha lékařských vědních oborů a architektonické zajímavosti budov, které patřily či patří k 1. LF UK.


Cenné poznatky o životě Karla IV. nabídne přednáška doc. MUDr. Jiřího Ramby nazvaná Záhadná nemoc Karla IV. na podzim roku 1350, která proběhne 18. května 2016 od 17.00 v posluchárně Purkyňova ústavu (Albertov 4, Praha 2). Přednáška se dotkne záhadné nemoci, která v roce 1350 vzbudila obavy o králův život. Nemoc byla tak náhlá a vážná, že v Evropě, již tři roky sužované pravým morem, vzbudila obavy o králův život. Čeští kronikáři mlčí, říšské kroniky uvádějí, že se jednalo o velmi těžké ochrnutí horních i dolních končetin. Když se na jaře roku 1351 král uzdravil, byl z něj jiný člověk – shrbený a strhaný muž s kulatými zády, předkloněným a vzhůru se tlačícím krkem, hlavou nakloněnou do levé strany. Teprve až antropologicko-lékařské vyšetření králových pozůstatků, pod vedením prof. MUDr. Emanuela Vlčka, DrSc., objasnilo, že šlo o následek těžkého a Karlem utajeného úrazu. Kapacita přednášky je omezena a je nutná rezervace na: http://goo.gl/forms/fuf0dS0Dem


Pozvánka na karlovské slavnosti 7. května (foto: 1LF)
Pozvánka na karlovské slavnosti 7. května (foto: 1LF)


Velkou pozornost a zájem veřejnosti bezpochyby přitáhne akce Všechno nejlepší, Karle IV. – open air na Karláku. 7. května 2016 od 10.00 do 21.00 se v parku na Karlově náměstí mohou setkat všichni, kteří chtějí prožít zábavnou sobotu a připomenout si dobu Karla IV. Dopoledne na zájemce čeká středověké městečko s šermíři, kejklíři, hudebníky a s řemeslnými trhy, kde si budou moci sami vyzkoušet různé rukodělné dovednosti. Připraveny budou také dílny pro nejmenší, kde si děti mohou vyrobit svou masku do historického průvodu, který povede od Karlova náměstí ke Kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Odpoledne pak bude patřit především studentům a dospělým. Kromě bohatého doprovodného programu zahrají kapely Jaksi Taksi, Imodium a Blue Effect.


Poslední změna: 13. duben 2016 13:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám