Korunovační slavnosti

ve spolupráci s hl. m. Prahou a Arcibiskupstvím pražským


3.–4. září 2016, PrahaProgram Korunovačních slavností 2016 přiblížil veřejnosti historické události v takové podobě, v jaké je zažila středověká Praha na počátku září roku 1347. Tehdy korunovační obřady probíhaly dva dny. Samotné korunovaci předcházely předkorunovační obřady v sobotu 3. září 2016 večer (tzv. vigilie), kdy podle tradice budoucí český král rovněž vykonal kajícnou pouť pěšky na Vyšehrad, aby zde uctil přemyslovské památky.


Samotná korunovace se uskutečnila v neděli 4. září v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Téměř dvouhodinový korunovační akt zahájil profesor Jan Royt, který přítomným přiblížil význam místa korunovace. Po jedné hodině po poledni se rozezněly zvony a do katedrály původním vchodem (tzv. Zlatou bránou) vstoupil průvod církevních hodnostářů, zbrojnošů, královské družiny i samotného Karla IV. a Blanky z Valois. Korunovace však nebyla předvedena přesně podle Korunovačního řádu českých králů, ale ve zkrácenější verzi. Pro realizaci rekonstrukce korunovace byla zapůjčena kopie originálu Svatováclavské koruny, gotické žezlo a jablko pro krále i královnu bylo nutné nechat zhotovit stejně jako korunovační roucha pro panovníky a další oděvy pro hlavní historické postavy podle dochovaných pramenů a dokumentů. Inscenace se mohli účastnit převážně zájemci z řad tvůrčích skupin, kteří se zabývají českou historií a dobovými reáliemi.


Z Pražského hradu se po korunovaci průvod přesunul na Staroměstské náměstí, kde se uskutečnily dvorská hostina či velký rytířský turnaj na koních. Po oba dny probíhal v prostorách Karolina historický program Život ve středověké Praze, kde se malí i velcí návštěvníci mohli seznámit s ukázkami středověkých řemesel nebo zhlédnout hudební, taneční a kejklířská vystoupení.


Více informací na webu www.korunovacnislavnosti.czPoslední změna: 6. září 2016 10:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám