Výbor oslav

Organizační výbor


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

rektor UK

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.    

prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.                    

prorektor pro vnější vztahy UK

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.       

vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.                     

prorektorka pro evropskou problematiku UK


Čestný výbor


Ing. Miloš Zeman

Prezident ČR

Mgr. Bohuslav Sobotka

Předseda vlády ČR

Milan Štěch

Předseda Senátu Parlamentu ČR

Jan Hamáček

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ing. Andrej Babiš

Místopředseda vlády ČR a ministr financí

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.

Místopředseda vlády ČR

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Daniel Herman

Ministr kultury

ThLic. Dominik kardinál Duka, O.P.

Arcibiskup pražský

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

Primátorka hlavního města Prahy

Ing. Oldřich Lomecký

Starosta městské části Praha 1

Mgr. Jana Černochová

Starostka městské části Praha 2

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

Guvernér České národní banky

Ing. Ivo Velíšek, Csc.

Ředitel Správy Pražského hradu

Ing. Petr Dvořák, MBA

Generální ředitel České televize

Ing. Roman Bělor

Ředitel Pražského jara

J. E. Grażyna Bernatowicz

Velvyslankyně Polské republiky v ČR

J. E. Michèle Pranchère-Tomassini

Velvyslankyně Lucemburska v ČR, Estonsku a na Ukrajině

J. E. Jean-Pierre Asvazadourian

Velvyslanec Francouzské republiky v ČR

J. E. Aldo Amati

Velvyslanec Italské republiky v ČR

J. E. Ferdinand Trauttmansdorff

Velvyslanec Rakouské republiky v ČR

J. E. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

Velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČRPoslední změna: 22. prosinec 2015 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám