Přednáška — Tajemství Karla IV.

Přednáší Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.


středa 18. května 2016, od 17:00


Posluchárna Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2Na podzim roku 1350 Karel IV. onemocněl. Nemoc byla tak náhlá a vážná, že v Evropě, již tři roky sužované pravým morem, vzbudila obavy o králův život. Teprve až antropologicko-lékařské vyšetření jeho pozůstatků objasnilo záhadu této choroby. Akce byla pořádána 1. lékařskou fakultou UK.
Poslední změna: 24. květen 2016 15:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám