Komentované prohlídky kostelů připomněly duchovní odkaz Karla IV.

Autor: Drahomír Suchánek

Publikováno: 14. května 2016


Množství zájemců využilo v sobotu ojedinělé příležitosti navštívit komentované prohlídky novoměstských pražských kostelů, které za své založení vděčí českému králi a římskému císaři Karlu IV. Akci pořádala Univerzita Karlova pod záštitou Arcibiskupství pražského a městské části Praha 2.


Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty (foto: Cyril Royt)
Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty (foto: Cyril Royt)


Své brány otevřely návštěvníkům chrámy, spravované dnes římskokatolickou církví (bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, kostel Panny Marie a slovanských patronů a benediktinské opatství Na Slovanech (Emauzy), kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Apolináře, kostel sv. Štěpána, kostel sv. Jindřicha a Kunhuty), dále pak dva chrámy pod správou pravoslavné církve (kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku a kostel sv. Kateřiny Alexandrijské).


Role průvodců se ujali studenti oboru dějin umění Katolické teologické fakulty, doplnění studenty Filozofické fakulty. Návštěvníkům představili nejen historii jednotlivých kostelů a jejich architektonickou podobu a vývoj, ale také mnohé zajímavosti, které z těchto chrámů činí jedinečné poklady pražských dějin. „Například dřevo z podia, na němž se konala hostina u příležitosti korunovace Karla IV. českým králem, daroval panovník pro stavbu klášterního kostela karmelitánů Panny Marie Sněžné“, připomněla jedna z průvodkyň Kristína Kubičeková. Pohnutým vývojem si prošel téměř každý z kostelů, mnohé zažily ničení husitských bouří i útoky vojsk za Třicetileté války. Navzdory nepřízni osudu však přečkaly až do dnešní doby a stále nám připomínají promyšlenou duchovní koncepci svého zakladatele.


"Karel vtiskl nové městské části jednotnou ideovou koncepci a každý ze zakládaných kostelů svým zasvěcením upozorňoval na Karlovy aspirace a politickou koncepci," shrnul jejich trvalý význam odborný garant prohlídek, prorektor Univerzity Karlovy prof. Jan Royt. Unikáty skrývá interiér téměř každého kostela, ať už to jsou nedávno obnovené nástěnné malby v kostele sv. Apolináře, pozoruhodná výzdoba objektu benediktinského opatství Na Slovanech či fascinující interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, v němž se snoubí v inspirující mozaice řada uměleckých stylů.


Prohlídky probíhaly ve vybraných pražských kostelech 14.-15. května. Univerzita Karlova připravila pro návštěvníky informační brožury prezentující historický a architektonický vývoj karlovských kostelů. Více informací lze nalézt na webových stránkách karel700.cuni.cz
Poslední změna: 24. květen 2016 15:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám