Komentované prohlídky

V roce 2016 slavíme výročí 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Důležitým prvkem Karlovy vlády byla podpora a zakládání církevních institucí, a to především na území sídelního města Prahy. Univerzita Karlova společně s Katolickou teologickou fakultou UK v Praze, pod záštitou Arcibiskupství pražského a městské části Praha 2 chtěla tuto skutečnost přiblížit široké veřejnosti prostřednictvím komentovaných prohlídek, které se uskutečnily ve dnech 14. a 15. května 2016.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (foto: Cyril Royt)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (foto: Cyril Royt)


Prohlídky se týkaly pražských chrámů, jež jsou úzce spjaty s činností a odkazem Karla IV. Návštěvníci mohli blíže poznat jednak chrámy spravované římsko-katolickou církví (bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, kostel Panny Marie, sv. Jeronýma (Emauzy), kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Apolináře, kostel sv. Štěpána, kostel sv. Jindřicha a Kunhuty), jednak dva chrámy pod správou pravoslavné církve (kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku a kostel sv. Kateřiny Alexandrijské).


Na těchto stránkách naleznete informace jednotlivých kostelech, jejich historií, architektuře a uměleckém významu. Odborných prohlídek se ujali studenti oboru dějin umění Katolické teologické fakulty UK, kteří připravili také medailonky kostelů. Jsme přesvědčeni, že oslava výročí narození Karla IV. je jedinečnou příležitostí, jak připomenout význam a duchovní odkaz tohoto velkého panovníka a současně upozornit na jeho úzký vztah ke křesťanským hodnotám a k Praze, jako svému sídelnímu městu. Věříme, že se komentované prohlídky pražských chrámů staly důležitým prvkem těchto oslav.


Poslední změna: 24. květen 2016 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám