Cena Karla IV.

Stálá aktuálnost odkazu jednoho z nejvýznamnějších panovníků evropského středověku pro naši dobu vedla hlavní město Prahu a Univerzitu Karlovu v Praze v prosinci roku 1992 k zřízení Ceny Karla IV. Toto ocenění je udělováno osobnostem, které svým kulturním, vědeckým nebo politickým dílem dosáhly evropského či univerzálního významu a přispěly jím k pozitivnímu směřování současné civilizace a k jejímu přiblížení se principu všelidské světové harmonie.


Spojení hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy jako zřizovatelů ceny Karla IV. není náhodné. Český král Karel IV. byl nejen vynikajícím státníkem, kterému se podařilo dovršit vývoj českého přemyslovského státu a spojit český trůn s císařským trůnem římské říše, ale také tvůrcem a zakladatelem politickým, kulturním a literárním. Je jeho zásluhou, že se Praha stala sídelním městem říše a rovněž díky jeho počinu vznikla první univerzita pro širokou oblast střední Evropy.


Výběr osobnosti pro udělení mezinárodní Ceny Karla IV. provádí podle stanov správní rada zájmového sdružení právnických osob Cena Karla IV. složená ze zástupců hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy v Praze. Výběr kandidáta stvrzují primátor hlavního města Prahy a rektor Univerzity Karlovy, kteří cenu slavnostně vyhlašují.


Cena Karla IV. je udílena zpravidla jednou za dva roky na slavnostním shromáždění, které se koná střídavě v Brožíkově síni Staroměstské radnice a Velké aule Karolina. Cenu předávají společně primátor hlavního města Prahy a rektor Univerzity Karlovy. Součástí ocenění je bronzová plaketa ceny, diplom a peněžní částka.


Dosavadní laureáti mezinárodní Ceny Karla IV.


  • Paul Ricoeur (1993)

  • Carl Friedrich von Weizsäcker (1995)

  • Mstislav Leopoldovič Rostropovič (1998)

  • Ivan Moravec (2000)

  • John Foxton Ross Kerr (2002)


Poslední změna: 25. květen 2016 10:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám