Výstava originálních fotografií přiblížila dobu Karla IV.Autor: PhDr. Marcela Stránská

Datum publikování: 26. února 2016


Pod záštitou Univerzity Karlovy v Praze proběhla od 29. února do 30. března 2016 v prostorách Křížové chodby Karolina unikátní výstava Documenta Bohemiae Artis Phototypica – Karel IV. a jeho doba. Spolek Archiv atelieru Paul na ní představí historické fotografie, které vytvořil ve 40. letech minulého století významný fotograf Alexandr Paul. 


Portrét Alexandra Paula (autor: Archiv atelieru Paul)
Portrét Alexandra Paula (autor: Archiv atelieru Paul)


Projekt nazvaný Documenta Bohemiae Artis Phototypica – Karel IV. a jeho doba nabídl 80 originálních historických fotografií ze souborů  Gotická plastika 14. století v dómě svatého Víta v Praze Karlštejn. Oba celky vznikly  jako součást obsáhlé edice Documenta Bohemiae Artis Phototypica, která chtěla v předvečer 2. světové války přiblížit veřejnosti výtvarné umění českých historických památek. Z iniciativy Karla Šourka, prof. Čeňka Chyského a Alexandra Paula začala vznikat kolem roku 1940 idea nové, cíleně budované, moderní fotografické uměleckohistorické edice, která by zachytila v ucelených souborech originálních fotografií českou minulost. V průběhu války vznikaly soubory černobílých snímků významných památek, zhotovené přímou fotografickou cestou, jako ojedinělý komplet nejen v tvorbě Alexandra Paula, ale v celé československé fotografii.


Velkorysé záměry edice bohužel nebyly v důsledku dalších politických událostí realizovány v plném rozsahu. V roce 1944 vznikl jeden z prvních souborů, Gotická plastika 14. století v dómě svatého Víta v Praze, a to ve 117 fotografiích. Vznikly také tři soubory iluminovaných středověkých rukopisů. Nejrozsáhlejším konvolutem, 300 až 400 snímků, měl být soubor Karlštejn s důrazem na Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže. Poválečné události neumožnily dokončení rozsáhlého díla a rok 1948 ukončil činnost firmy Illek a Paul a tím i edici Documenta Bohemiae Artis Phototypica.


Fotografie busty Karla IV. z cyklu Gotická plastika 14. století v dómě svatého Víta v Praze (autor: Archiv atelieru Paul)
Fotografie busty Karla IV. z cyklu Gotická plastika 14. století v dómě svatého Víta v Praze (autor: Archiv atelieru Paul)


Archiv fotografií Alexandra Paula dodnes představuje unikátní památku s více než 107.000 negativy, ve kterých jsou zachyceny dějiny českých zemí a Slovenska. Postupně dochází k digitalizaci a prezentování jednotlivých souborů fotografií, jejichž dokumentární hodnota je stále nedocenitelná. Výstava pořádaná v historických prostorách Karolina si kladla za cíl zvýšit povědomí o tomto jedinečném díle, ale i ukázat podobu unikátních uměleckých památek s odstupem téměř 80 let od jejich zhotovení.


Alexandr Paul (1907-1981), přední československý fotograf, který se zaměřoval na reportážní a dokumentární fotografii. V roce 1931 založil společně s Pavlem Altschulem a Františkem Illkem v Jungmannově ulici v Praze v paláci Adria agenturu Press Photo Service, od roku 1941 fungující pod názvem Illek a Paul. Ateliér fungoval i po roce 1948, Alexandr Paul se podílel na fotodokumentaci k Expo 58, Expo Montreal a na řadě uměleckohistorických knih. Zemřel roku 1981 a v jeho díle v paláci Adria pokračoval jeho syn Prokop Paul. V roce 2005 byl soubor atelieru a archivu Alexandra Paula prohlášen kulturní památkou.


Poslední změna: 13. duben 2016 09:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám