Výstava — Druhý život Karla IV.

Druhý život Karla IV. – informační materiál pro školy a organizované skupiny se zájmem o komentovanou prohlídku


„Druhý život“ nejvýznamnějších historických osobností je stejně důležitý jako jejich žití skutečné. To nepochybně platí o osobnosti císaře a krále Karla IV., který již za svého života usiloval o vytvoření vlastního pozitivního obrazu jakožto velkého evropského panovníka. Obrazů Karla IV. vzniklo v následujících dobách několik, odlišovaly se podle toho, jaké náboženské, politické a národní zájmy se podílely na jejich vytvoření a udržování.Pohřební řeč Vojtěcha Raňkův z Ježova, ve které Karla IV. oslavil jako „otce vlasti“ a dobu jeho panování označil za „požehnanou dobu českého státu“, zahájila jeho v zásadě kladné vnímání v českém prostředí. Naproti tomu v německé oblasti vzniká od konce 14. století negativní obraz, který přetrvává v průběhu následujících staletí a  mění se až v poslední třetině 19. století. V českých zemích v období od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století, poznamenaném nacionalismem a stále vzrůstajícím česko-německým antagonismem, získává obraz Karla IV. jako projev národní, politické a ideové projekce novou kvalitu.


Pojetí Karla IV. jako Čecha nebo Němce se stává především argumentem pro zdůvodnění protichůdných politických zájmů, promítajících se v česko-německém sporu o národnost Karla IV., o obraz Karla IV. jako českého krále nebo německého císaře a jeho výhradní národní vlastnictví. Tradiční obraz Karla IV., převzatý Československou republikou, byl deformován propagandou nacistického okupačního režimu ve smyslu pojetí Karla IV. jako německého císaře, aby se spolupodílel na zdůvodňování oprávněnosti integrace českých zemí do třetí říše. Komunistický režim zahrnul pozitivní hodnocení Karla IV. do oficiální koncepce výkladu dějin, tato obnovená sláva ovšem šla ruku v ruce s nevybíravou a účelovou ideologickou manipulací.


Význam pozitivního obrazu Karla IV. pro českou společnost překonávající důsledky začlenění do sovětského bloku nepoklesl. Do popředí se stejně jako v Německu dostává zdůrazňování jeho evropského rozměru. Českou společností je Karel IV. stále vnímán jako velká historická osobnost, která v sobě spojuje národní význam s významem evropským.
Informace pro školy a organizované skupiny se zájmem o komentovanou prohlídku:


- nutno objednat na e-mailu: anna.kosatkova@ruk.cuni.cz


- komentované prohlídky každý týden od 23.5. do 30.6.2016 vždy ve čtvrtek / středu od 10 do 14 hodin


- délka komentované prohlídky: 45 minut


- cena: 40 Kč / osoba; pedagogický doprovod zdarma


Poslední změna: 24. květen 2016 15:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám