Správní rada sdružení Cena Karla IV.

Správní rada je statutárním orgánem zájmového sdružení právnických osob s názvem Cena Karla IV. se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 3, vzniklého zakladatelskou smlouvou uzavřenou mezi hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou v Praze 2. prosince 1992. Správní rada provádí výběr laureáta ceny z navržených kandidátů, předkládá primátorovi hlavního města Prahy a rektorovi Univerzity Karlovy svůj návrh k definitivnímu stvrzení a ve spolupráci s příslušnými odbornými pracovišti Magistrátu hlavního města Prahy a rektorátu Univerzity Karlovy organizačně připravuje slavnostní udílení ceny.


Správní rada je složena ze čtyř zástupců hlavního města Prahy jmenovaných vždy na dané funkční období jeho primátorem, čtyř zástupců Univerzity Karlovy v Praze jmenovaných jejím rektorem. Ze svého středu volí předsedu, který řídí její zasedání a rovněž činnost sdružení v období mezi jednotlivými zasedáními správní rady, a místopředsedu správní rady, který jej zastupuje. Administrativní činnost vykonává tajemník sdružení, jmenovaný správní radou z řad pracovníků Magistrátu hlavního města Prahy a rektorátu Univerzity Karlovy.


Správní rada, jejíž první obnovené zasedání se odehrálo 1. 6. 2015, se v současnosti sestává z následujících zástupců obou institucí:


Za Magistrát hlavního města Prahy


 • nám. prim. Prof. Ing. Eva Kislingerová (ANO)

 • radní Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD)

 • radní p. Jan Wolf (KDU-ČSL za Trojkoalici SZ, KDU-ČSL, STAN)

 • doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. , ředitel odboru Archiv hl. m. Prahy, jako nositel kontinuity Ceny dle Stanov

Za Univerzitu Karlovu


 • Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

  prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

 • Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.,

  prorektor pro vnější vztahy, Ph.D.

 • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.,

  prorektorka pro evropskou problematiku

 • prof. PhDr. Petr Svobodný,

  ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity KarlovyTajemnicí Ceny Karla IV. byla jmenována PhDr. Jana Peroutková, spadající pod Odbor vnějších vztahů rektorátu Univerzity Karlovy.


Kontakt


PhDr. Jana Peroutková

Project manager

Odbor vnějších vztahů | Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5/560, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 381

mobil: +420 702 124 672


e-mail:Poslední změna: 24. květen 2018 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám