• Oslavy
  • Úvodní slovo rektora

Úvodní slovo rektora


Dne 14. května roku 2016 si Univerzita Karlova připomene 700 let od narození svého zakladatele, císaře a českého krále Karla IV. Jedná se o výročí celospolečenského významu, které zařadilo UNESCO na seznam významných světových výročí let 2016 a 2017. Univerzita Karlova se proto připojila jako jedna z nejdůležitějších institucí k celostátním národním oslavám, zaštítěným předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem.


V rámci oslav je na univerzitě připravována řada aktivit a slavnostních událostí, zejména slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina, odborná konference, výstava „Druhý život Karla IV.“, rekonstrukce Karlovy korunovace, vydání reprezentativních publikací, setkání rektorů evropských i světových univerzit a také cyklus přednášek pro veřejnost.


Řada aktivit je organizována ve spolupráci s významnými institucemi — Arcibiskupstvím pražským, Akademií věd ČR, Českou televizí, Českým rozhlasem, Národní galerií a festivalem Pražské jaro. V rámci mediálního partnerství s Českou televizí bude natočen dokumentární cyklus o osobnosti Karla IV.


Ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským budou uspořádány tematické prohlídky klášterů a kostelů založených Karlem IV. na Novém Městě pražském, kde v roli průvodců vystoupí studenti historických oborů UK. V čestném výboru oslav zasedli významní představitelé veřejného života, včetně prezidenta republiky.


Je mým přáním, aby Univerzita Karlova dostála svému jménu a těmito oslavami důstojně uctila jubileum svého zakladatele.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

rektor Univerzity Karlovy
Poslední změna: 22. prosinec 2015 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám