Pražská deklarace

Pražská deklarace vyzdvihuje důležitost a nezastupitelnost vzdělání v současném světě

Zástupci mezinárodních univerzitních asociací podepsali spolu s rektorem Univerzity Karlovy a ministryní školství Pražskou deklaraci o roli univerzit v současném světě. Deklarace vyzdvihuje důležitost a nezastupitelnost vzdělání v současném světě a nutnost dodržovat a ctít humanistické a demokratické ideály a principy.


Představitelé tří významných mezinárodních univerzitních asociací COIMBRA GROUP, UNICA a EUROPAEUM se sešli 13. května v Karolinu, aby zde jednali o otázce akademických svobod, významu vědy a výzkumu či otevřené společnosti, tedy o aktuálních otázkách spojených s odkazem zakladatele Univerzity Karlovy pro současnost.Jedna z dalších myšlenek, která se v Pražské deklaraci objevuje, je, že vzdělaní lidé s rozhledem nepodlehnou snadno jednoduchým a laciným řešením, nelze je tak snadno ovlivnit a využít či zneužít pro různé ideologie. Univerzity tak vzděláním musí mladou generaci připravit na to, že snadná řešení problémů neexistují a nefungují.


„Univerzity byly od počátku své existence institucemi hrajícími v Evropě velmi důležitou roli. V současném globalizovaném světě není role univerzit o nic méně důležitá než dříve. Univerzity kromě vědy a výzkumu musí být dnes především schopny vychovat absolventy schopné kriticky nahlížet na dění kolem sebe, naučit je vyznat se v záplavě informací a předat jim schopnost porozumět světu. Je proto dobře, že vznikla deklarace, jejímž podpisem se zúčastněné evropské univerzity hlásí k odkazu Karla IV., který platí i na počátku 21. století,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


Konferenci Legacy of Charles IV., Education and Academic Freedoms, Innovation and Open Society zahájily spolu s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou eurokomisařka Věra Jourová a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Se svými příspěvky vystoupili zástupci Univerzity Karlovy, univerzit v Lovani, Luxemburgu, Lipsku, americké Severní Karolíně, Helsinkách, Leidenu, Heidelbergu, Pavii či Štrasburku.


Pražská deklarace


 

Coimbra Group (Sdružení nejstarších evropských univerzit) je síť univerzit sdružující 38 evropských vědecky orientovaných univerzit působících ve 22 evropských státech. Jejím posláním je akademická, vědecká a kulturní spolupráce, spolupráce při vytváření „Centre d´Excellence“ ve vědě a vzdělávání a spoluvytváření evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru.


Europaeum   je konsorcium jedenácti prestižních evropských univerzit (University of Oxford, Universiteit Leiden, Universita di Bologna, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Universidad Complutense Madrid, Univerzita Karlova v Praze, Helsingin Yliopisto, Helsinki, Uniwersytet Jagiellonski, Krakov, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universitat  Pompeu Fabra, Barcelona) a jeden přidružený člen Catholique University of Portugal. Cílem konsorcia je podílet se na procesu evropské integrace, zaujímá tedy v oblasti společensko-vědních oborů (politologie, ekonomie, politická filozofie a právo) významné místo. Sekretariát Europaea sídlí při University of Oxford, Velká Británie. Rektor  UK prof. Tomáš Zima je předsedou Akademického výboru.


UNICA (Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe) sdružuje 46 univerzit v hlavních městech 35 evropských států s potenciálem 1 800 000 studentů a 150 000 zaměstnanců. Cílem organizace je akademická spolupráce mezi členy, implementace závěrů formulovaných Evropskou komisí a EUA do praxe na partnerských univerzitách. Jejím záměrem je zvýšení počtu studentů ze zámoří v Evropě a důraz na zviditelnění univerzitní sítě. Od roku 2009 se UNICA stala přidruženým členem EUA. UK pracuje aktivně ve čtyřech pracovních skupinách vytvořených touto organizací: EduLab Group, International Relations Officers (IRO), Dis/ability and Equal Opportunities a EU Research Liasion Officers.Poslední změna: 2. červen 2016 06:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Projektová manažerka

PhDr. Daniela Břízová

Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 851

tel: +420 702 124 672


e-mail:
Jak k nám